Warmtepomp met milieuvriendelijk koudemiddel

Vriendelijk voor het milieu met dit koudemiddel in uw warmtepomp

Een warmtepomp met een milieuvriendelijk koudemiddel draagt bij aan het beperken van de impact op het broeikaseffect. Dit soort koudemiddel wordt momenteel gebruikt in het Circl paviljoen en kan in potentie tonnen CO2 besparen. De warmtepomp is nodig om warmte die opgeslagen is in één van de warmte- en koude bronnen om te zetten naar bruikbare energie, waardoor het koudemiddel een belangrijke schakel is.

Schematische weergave warmtepomp met milieuvriendelijk koudemiddel

Lees meer

Voor de centrale warmte- en koude voorziening is een warmtepomp opgesteld. De warmtepomp wordt in zomer ingezet als koelmachine.

Zomersituatie: gebouw produceert warmte, dus je krijgt warmte terug in de installaties.

Wintersituatie: gebouw neemt warmte op, als keerzijde krijg je koude terug in de installaties.

De VAV units nemen warmte uit de warmtepomp mee in de verwarming van de lucht. De bodemlussen leveren daarentegen juist warmte aan de warmtepomp. Zowel de horizontale als verticale warmtewisselaars zorgen ervoor dat de warmtepomp zijn werk kan doen.

In veel hedendaagse warmtepompen zijn koudemiddelen zoals R134a verwerkt,  lekkage van deze koudemiddelen heeft een grote impact op het broeikaseffect.  Eén kilo R134a is gelijk aan 1430 CO2 dat is vergelijkbaar met de uitstoot het energieverbruik op jaarbasis van een gemiddeld huishouden. Door toepassing van een milieuvriendelijk alternatief koudemiddel wordt de impact op het broeikaseffect beperkt. Tevens is de warmtepomp door toepassing van dit koudemiddel toekomstbestendiger.

Toepassing in Circl

In Circl wordt een warmtepomp gebruikt die door meerdere warmte- en koude bronnen wordt aangestuurd.

Schematische weergave van de verschillende relaties van de warmtepomp met andere bronnen in het gebouw