Opslaan elektrische energie in een gebouw

Duurzame elektrische accu

Een elektrische accu kan zelf opgewekte energie, vaak door middel van zonnepanelen, opslaan zodat dit op een later moment gebruikt kan worden. In 2021 zal er een pilot project worden uitgevoerd in Circl. Deze techniek zal de inkoop van energie uit het landelijk elektriciteitsnet doen afnemen.

De elektrische energie van de zonnepanelen in Circl wordt opgeslagen in duurzame accu’s

Lees meer

De installatie van een accu in het elektriciteitsnetwerk van een gebouw maakt het mogelijk om energie op te slaan en op een later moment te gebruiken. Dit kan benodigd zijn wanneer bijvoorbeeld de zonnepanelen op een zonnige zomerdag meer energie opwekt dan het gebouw op dat gegeven moment nodig heeft. Normaliter wordt deze energie dan teruggeleverd aan het landelijk elektriciteitsnet en elders in de omgeving gebruikt. Met de installatie van een accu is het echter mogelijk om op deze momenten de energie binnen het gebouw op te slaan en op een later moment, bijvoorbeeld wanneer de energievraag van het gebouw stijgt of de zonstraling afneemt, alsnog in te zetten voor eigen gebruik in het gebouw.

Belangrijk bij de selectie van een pilot locatie is of er een eigen decentrale energieopwekking aanwezig is en of er veelvuldig situaties zijn waarbij de energievraag overdag lager ligt dan het opgewekte vermogen. Circl voldoet aan beide criteria en de elektrische accu wordt daar in de vorm van een pilot uitgevoerd in 2021.

Hypothese pilotproject

De toepassing van een accu in het elektriciteitsnet van het gebouw levert: (1) een afname van de teruglevering en afname van energie uit het landelijk elektriciteitsnet, (2) zonder dat de gebruiker hier hinder van ondervindt.

Toepassing in Circl

In bijgevoegd figuur is de inpassing van de accu in het elektriciteitsnetwerk van het gebouw weergegeven. Op het moment dat er vanuit de zonnepanelen meer energie wordt opgewekt dan vraag is in het gebouw, dan wordt de energie normaal gesproken eerst omgezet naar het AC netwerk en dit brengt energieverliezen met zich mee. Door gebruik te maken van de accu, wordt de overtollige energie niet omgezet maar opgeslagen in de accu. Als de accu vol is, wordt de energie teruggeleverd aan het elektriciteitsnet.

Schematische weergave inpassing accu

Op momenten dat er vanuit de zonnepanelen minder energie wordt opgewekt dan dat er vraag is vanuit het gebouw, zal de accu worden ontladen om het gebouw te voeden. Zodra de accu leeg is, wordt de energie afgenomen van het elektriciteitsnet.

Naast het hierboven beschreven gebruik zijn er ook meer geavanceerde strategieën denkbaar voor het laden en ontladen van de accu. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om in te spelen op actuele energietarieven uit het elektriciteitsnet of kan de accu (gedeeltelijk) worden ingezet als noodstroomvoorziening voor het gebouw.

Impact en Prestatie

Er wordt binnen Circl in samenwerking met product leverancier DC Systems momenteel onderzoek gedaan naar de haalbaarheid en de werking van zulke accu’s in Circl. De toepasbaarheid en schaalbaarheid van het product zal worden beoordeeld aan de hand van: