Een parkeergarage gebruiken om energie uit te wisselen

Luchtcirculatiekast in combinatie met energie-uitwisseling parkeerkelder

Door energie uit te wisselen met een luchtcirculatiekast kan er efficiënter verwarmd en gekoeld worden. Er vindt energie uitwisseling plaats tussen het hoofdkantoor van ABN AMRO en Circl, waardoor er minder energie nodig is om Circl te klimatiseren.

Schematische weergave van hoe de parkeergarage restwarmte en -koude naar Circl afvoert

Lees meer

Het hoofdkantoor van ABN AMRO, gelegen naast Circl, voert zijn restwarmte en -koude af naar de parkeergarage onder het gebouw. Hierdoor ontstaat er een relatief stabiele temperatuur in de parkeergarage, in de winter ligt de temperatuur hoger dan de buitentemperatuur en in de zomer juist lager. Via een luchtcirculatiekast wordt de warmte (in de winter) en koude (in de zomer) onttrokken, om te worden ingezet voor de verwarming en koeling van het Circl. Hierdoor is er minder energie nodig om het gebouw te klimatiseren. Het is een unieke situatie door het toeval dat het hoofdkantoor naast Circl is gepositioneerd en er een parkeergarage ligt waar de restwarmte en -koude naar wordt afgevoerd.

Toepassing in Circl

Vanuit de kantoortoren van het hoofdkantoor van ABN AMRO wordt restwarmte en –koude gevoed aan de ondergelegen parkeerkelder. De kelder heeft hierdoor een vrij constante temperatuur van 20°C in de zomer en 15°C in de winter. Circl maakt gebruik van deze relatief constante temperatuur in de parkeerkelder door deze te voeden aan de warmtepomp/koelmachine. Deze energie uitwisseling met de parkeerkelder is mogelijk doordat de luchtcirculatiekast (LCK) is voorzien een warmtewisselaar . Dit betekent niet dat de lucht vanuit de parkeerkelder wordt geblazen in Circl maar alleen de warmte/koelte.

De energie uitwisseling is op twee manieren mogelijk:

  1. Door middel van het afvoeren van condensorwarmte van de warmtepomp (zomer). Zomers is de temperatuur van de parkeerkelder beduidend lager dan buiten op een plat dak, dit komt ten gunste van het rendement van de warmtepomp.
  2. Door middel van het invangen van verdamper warmte t.b.v. verdamper warmtepomp (winter).

Impact en Prestatie

De toepasbaarheid en schaalbaarheid van het product is beoordeeld aan de hand van de volgende onderwerpen:

Technische Prestatie
Nog geen resultaten bekend

Comfort & Productiviteit
Bij het toepassen van deze luchtcirculatiekast wordt het comfort niet beïnvloed

 Impact Bedrijfsvoering
Echter kan het beheerproces wel beïnvloedt worden doordat er rekening moet worden gehouden met een extra opwekker voor de warmtepomp

 Business Case
De business case van dit systeem is erg positief. Er wordt ‘gratis’ warmte en koude gebruikt waardoor de energie besparingen hoger liggen dan de kosten over de levensduur van het systeem.

Tip: Zoek een geschikte toepassing per situatie omdat het niet in ieder gebouw kan worden toegepast.