Bluswater dat ook als koelsysteem dient

Energiebesparing door dubbele functie sprinklerbuffer

Een sprinklerbuffer kan ook ingezet worden als opslag voor koeling en hierdoor kan de piekvraag en het energiegebruik voor koeling worden gereduceerd. Deze techniek wordt toegepast in Circl en zal worden getest in een pilot. In de pilot zal onder andere worden getest of er een besparing van maar liefst 50% op je koelenergie gehaald kan worden.

Een sprinklerbuffer met dubbele functie is toegepast in Circl

Lees meer

Bij een houten gebouw is het verplicht om een sprinkler buffer toe te voegen aan het gebouw om de brandveiligheid te waarborgen. Deze buffer bevindt zich in Circl naast de toiletten in de kelder. Het gebouw is voorzien van een 35.000 liter buffervat. Naast de functionaliteit bij brand kan het water ook worden ingezet voor het opslaan van thermische energie. Gedurende de nacht wordt koude uit de buitenlucht opgeslagen in het buffervat in de vorm van thermische energie om vervolgens gedurende de dag weer te gebruiken voor koeling. Hiermee kan energie worden bespaard door de inzet van vrije koeling en wordt tevens de piekvraag voor koeling gereduceerd.

Hypothese pilotproject

De energieopslag in de sprinklerbuffer levert: (1) een besparing van 50% op koelenergie ten opzichte van een koeling met lucht-water warmtepomp, (2) bij behoud van een gelijkwaardig niveau binnenklimaat.

Toepassing in Circl

Parallel aan de verdamperzijde van de warmtepomp is een wisselbuffer ingepast (inhoud 750 liter). De thermische energie wordt uitgewisseld via deze wisselbuffer, zodat er geen directe koppeling van het bluswater met het CV-/GKW-systeem bestaat. Tevens is de waterflow tussen de sprinklerbuffer en de wisselbuffer volledig omkeerbaar, waardoor er een optimale gelaagdheid in het vat kan worden gecreëerd. De wisselbuffer is gekoppeld aan een sprinklerbuffer met een netto inhoud van ca. 35.000 liter.

Schematische weergave systeem sprinklerbuffer

Bij het opslaan van energie in een sprinklerbuffer zijn meerdere situaties te onderscheiden:

  • In het tussenseizoen kan gedurende koude nachten, wanneer het gebouw een warmtevraag heeft, de verdamperkoude worden opgeslagen in het buffervat. Gedurende de dag kan deze koude worden hergebruikt ten behoeve van koeling

  • In tussenseizoenen en de zomersituatie kan de buffer in koele nachten tevens worden geladen met koude uit de buitenlucht (vrije koeling). Indien er ‘s nachts geen vrije koeling beschikbaar is kan de buffer worden geladen met de koelmachine om energie af te nemen bij dal tarief en het piekvermogen te beperken (peak shaving)

Impact en Prestatie

Impact, prestatie en lessons learned zijn nog niet bekend. Pas na de pilot kunnen de resultaten worden gedeeld. De toepasbaarheid en schaalbaarheid van het product zal worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria: