Met weersvoorspellingen energieverbruik verminderen

Cloud aansturing van het gebouwbeheersysteem

De Cloud Energy Optimizer is een dienst die op basis van weersvoorspellingen de instellingen van het gebouwbeheersysteem optimaliseert. Er is met deze techniek een pilot uitgevoerd in een ABN AMRO kantoor in Breda. De pilot is ondertussen afgerond en een daling van het energiegebruik voor klimatisering van bijna 16 procent is gerealiseerd.

Schematische weergave van cloud aansturing van het gebouwbeheersysteem

Lees meer

Een gebouwbeheersysteem wordt gebruikt om alle aanwezige installaties centraal aan te kunnen sturen en te laten communiceren. De cloud stuurt het gebouwbeheersysteem aan met het doel een optimaal ruimtecomfort en een betere energie-efficiëntie te bereiken. Het voorspelt de energiebehoefte 24 uur vooruit en maakt de energiestrategie en planning. Hiermee wordt pro-actief de duurzaamste en goedkoopste energiebron ingezet. De techniek biedt namelijk ook de gelegenheid om optimaal met piek- en dal kosten om te gaan. Tevens hoeven er geen grote aanpassingen worden gedaan aan uw gebouw of klimaatinstallatie om wel een heleboel energie te besparen.

Hypothese pilotproject

Binnen ABN AMRO is op de locatie Chasseveld 1 te Breda (BREC10) een pilot project uitgevoerd voor de toepassing van deze techniek. Deze locatie is gekozen omdat er een gebouwbeheerssysteem aanwezig is waarop de cloud kan worden aangesloten en omdat er hier veel potentieel is op het gebied van comfort en efficiëntie. De hypothese in deze pilot is als volgt.

In de pilot wordt verwacht het energieverbruik t.b.v. klimatisering met min. 12%* (circa 5% van het totale energiegebruik) naar beneden te brengen, het gebruikscomfort te verbeteren en de gebouwbeheersorganisatie te ontlasten.

Toepassing in Circl

In de technische ruimte komen al uw energiebronnen samen: warmtepompen, zonnecollectoren, wisselaars en ketels. Deze worden aangestuurd door het gebouwbeheerssysteem. De cloud aansturing van het gebouwbeheerssysteem beschikt over een slim zelflerend algoritme. Dit voorspelt de energievraag niet alleen op basis van temperatuur maar veel meer factoren. Denk hierbij aan bijvoorbeeld windsnelheid en -richting, instraling van de zon, regen, sneeuw, bewolking en mist. Deze hebben allemaal invloed op hoe een gebouw afkoelt of juist opwarmt en worden gecombineerd in een model dat rekening houdt met tijdseffecten en interacties tussen de variabelen.

Het slimme energiesysteem heeft een zelflerend algoritme dat in staat is ieder uur alle factoren opnieuw te berekenen voor de komende 24 uur. Hierdoor is het mogelijk vooruit te bepalen welke energie behoefte er gaat zijn. Het programma onthoud de omstandigheden in het gebouw, dus wanneer er meer of minder warmtelast aanwezig is. Daarnaast beschikt de cloud connector over een dynamische aansturing, u bepaalt zelf de comforttemperatuur en deze zal de software altijd aanhouden.

Voorbeeld: Wanneer er een extreem koude dag op komst is, zorgt het GBS ervoor dat de warmtepomp eerder aangaat dan normaal zodat het gebouw geen beroep hoeft te doen op de gasketels voor de piekbelasting. Zonder de cloud aansturing zou het gebouw pas gaan verwarmen op een vast tijdstip (bijv. een uur voordat het gebouw gebruikt wordt) en kan de warmtepomp niet genoeg vermogen leveren om het gebouw naar de gewenste temperatuur op te warmen.

De cloud aansturing van het gebouwbeheerssysteem was op het moment van de pilot in de startfase wat tot gevolg heeft dat het nog niet met elk type GBS werkt. Op dit moment is een koppeling mogelijk met het type GBS in Breda.

Impact en Prestatie

In de pilot is de toepasbaarheid en schaalbaarheid van het systeem getest op energiebesparing, comfort, beheerproces en business case.

Technische Prestatie
Door het toepassen van cloud aansturing van het gebouwbeheerssysteem is er een 16% besparing op energiegebruik gerealiseerd.

Comfort en Productiviteit
Gedurende de pilot is het gemeten dat het comfortniveau voldoet.

Impact Bedrijfsvoering
Voor de bedrijfsvoering is het van belang dat het aantal storingen gelijk is gebleven. Echter is er extra aandacht nodig voor het afhandelen van enkele klimaatklachten.

Business Case
De toepassing van cloud aansturing van het gebouwbeheerssysteem is financieel rendabel met een terugverdientijd van ca. 7 jaar.

 

Op basis van deze pilot wordt geconcludeerd dat dit type product een geschikte techniek is die ingezet kan worden om de verduurzamingsdoelen effectief en (investering)efficiënt te behalen. Er wordt een aanzienlijke energiebesparing gerealiseerd, zonder dat het comfortniveau en het beheerproces hieronder lijden. Ook blijkt deze techniek financieel rendabel te zijn met een terugverdientijd van ca. 7 jaar.

 

Lessons Learned

  • Het is van belang dat bij het wegvallen het product behoort de installatie te allen tijde in zijn reguliere gebouwbeheerssysteem bedrijf terug te vallen.
  • De toepassing van deze techniek biedt ook veel transparantie en inzicht in de werking van de gebouwinstallatie als geheel.