Nieuw leven voor oude interieurelementen

Maatschappelijke verantwoordelijk saamenwerking met Looops

Prachtig, die nieuwe inrichting! Maar waar zijn de oude interieurelementen gebleven? Samen met onze partner Looops zoeken we naar een goede bestemming van in onbruik geraakte items. Dat betekent dat we bekijken welke meubels -of onderdelen van meubels- nog herinzetbaar zijn, welke gerefurbished kunnen worden of waar een nieuw thuis voor gevonden kan worden.

Lees meer

Bij Looops komen bestaande meubelen binnen. Deze worden beoordeeld t.o.v. de waarde en op basis hiervan wordt een route bepaald. Aan het einde van deze route komen de meubelen upcycled opnieuw in de markt. Upcyclen betekent: oude producten nieuw leven inblazen. Looops maakt onderscheid tussen 4 methodes:

  • reconditioneren: schoonmaken en herstellen
  • refurbishen: bijvoorbeeld opnieuw bekleden of overspuiten
  • demonteren: uit elkaar halen; bruikbare onderdelen gebruiken we opnieuw, onbruikbare onderdelen worden gerecycled.
  • redesign: uit diverse bruikbare onderdelen en eventueel nieuw materiaal stellen we nieuwe meubels samen.

Schematische weergave van het process bij Looops

Toepassing met ABN AMRO

Voor het refurbushen van het meubilair wordt er samengewerkt met de Sociale Werkplaats en heeft Looops op hun werkvloer lokale mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst. Sinds 2018 zijn er 868 sociale uren besteed aan het refurbishen van het meubilair van ABN AMRO.

Sinds 2018 zijn stoelen het meest gerefurbisht interieurelement van ABN AMRO (62% ). Daarna 24% vergadertalefs, 10% bureau’s, 2% kapstokken en 1% diverse onderdelen.